Dobré ráno, je sobota 16.2.2019, 6:44. Dnes má svátek Ljuba, zítra Miloslava.
Detail

Z poválečné historie

2011-07-08 08:41:27 | Obec Drahlín ©

Po skončení války se mnoho drahlínských občanů nevrátilo z fronty,totálního nasazení či zajetí. A nyní uvedeme nejdůležitější události, fakta a stavby v letech 1945 - 1989

Foto

Foto: Obec Drahlín ©

1946 - zakoupen nový zvon pro obecní kapličku. V témže roce zřízeno autobusové spojení s Příbramí, jež zajišťovala paní Smrčková a pan Frei

1947 - zřízení telefonu. V témže roce zahájena stavba kulturního domu panem Petrem Vohradským. Počet obyvatel Drahlína v tomto roce 522

1948 - úprava cesty Drahlín - Lhota, adaptace školy

1949 - Drahlín čítá 516 obyvatel ve 143 domech, 4 hostince, jeden obchod, konzum PDP, jeden pekař, jeden truhlář, zřízena výrobna Pražských pečiváren (hořické trubičky)

1950 - zaveden obecní rozhlas

1951 - založena obecní knihovna ve škole (knihovník Jan Halouska) stavba betonových mostů u čp. 91 a 104, otevření mateřské školy (učitelka Jitka Vitmanová)

1952 - čištění požární nádrže (rybník na návsi)

1953 - do školy v Drahlíně dochází 56 dětí, do mateřské školy 14 dětí.

1954 - v obci je 469 obyvatel (232 mužů 237 žen)

1956 - výstavba kravína zemědělského družstva, v obci 6 televizorů.

1957 - oprava cesty na Malý Drahlín a k hřišti v Luhu

1958 - rozšíření veřejného osvětlení, výstavba hřiště TJ Sokol v Luhu náklady 45000 Kč

1959 - elektrifikace Malého Drahlína

1960 - sloučena JZD Drahlín, Sádek, Lhota, Obecnice, Oseč, Bratkovice, Dominikální Paseky - celková výměra zemědělské půdy 2 000 ha

1961 - oprava hrází rybníka na návsi

1962 - pátý postupný ročník základní školy je převeden do ZŠ Obecnice

1963 - TJ Sokol zastavila dočasně činnost

1964 - oprava veřejného rozhlasu

1965 - matriční obvod Drahlín - Sádek zrušen, převeden do Obecnice, zrušen rybníček u čp. 42, zahájení výstavby vodovodu z Dubce

1966 - do školy v Drahlíně dochází pouze 18 dětí

1967 - montáž veřejného osvětlení.

1968 - úprava silnic Malý Drahlín - Obecnice

1969 - oprava śkoly, asfaltování vozovek

1970 - zahájení zatrubňování rokle

1971 - výstavba prodejny na Malém Drahlíně (náklady 105 tis. Kč)

1972 - koupě vozu požární ochrany

1973 - vykopání studny a montáž čerpadla pro stavbu prodejny

1974 - dokončení prodejny (8 823 brigádnických hodin.) 1975 - otevření nové prodejny potravin a masa, zatrubnění rokle na Malém Drahlíně

1976 - výstavba autobusové čekárny na Malém Drahlíně, založení místní organizace zahrádkářů v Drahlíně

1978 - 7. května pořádány staročeské máje

1979 - uzavřena škola v Drahlíně, dokončena stavba skladu prodejny, zahájena výstavba sportovních šaten

1980 - zahájena výstavba 10 nových rodinných domků, z toho 6 na Malém Drahlíně

1981 - podle sčítání obyvatel Drahlín měl 431 (216 mužů a 215 žen)

1982 - výstavba sportovního areálu, úprava obřadní místnosti

1983 - výstavba moštárny svazu zahrádkářů

1984 - oprava rybníka, elektrifikace nové zástavby na Malém Drahlíně

1985 - instalace ústředního topení v budově mateřské školy

1986 - dokončení veřejného osvětlení v Malém Drahlíně

1987 - zahájení stavby nového pohostinství

1988 - stavba bikrosové trati na Malém Drahlíně

1989 - dokončení stavby pohostinství

Autor: Obec Drahlín ©

Kontakty
Obec


Obecní úřad Drahlín
Obec Drahlín
Drahlín 92
261 01Starosta: Ing. Zdeněk Černohorský
tel. 606 050 122

Místostarostka: Věra Schneiderová
tel. 724 764 888

Telefon: 318 614 290 (OÚ)
Fax: 318 614 392
ID datové schránky: r96b6xp
e-mail: obec.drahlin@volny.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:
St 16:00 – 19:00

Pokladna otevřena:
Po 08:30 – 12:00 13:00 – 15:30
St 08:30 – 12:00 13:00 – 18:00

IČO: 00242128
Číslo účtu: 0521696349/0800 ČS

Znak obce Drahlín
Pověřenci pro ochranu osobních údajů - GDPR
Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.drahlin.cz
© Obec Drahlín
Právní doložka
Editace