Dobré dopoledne, je pondělí 28.5.2018, 10:04. Dnes má svátek Vilém, zítra Maxmilián/Maxim.
Detail

Dokončení stavby vodojemu Drahlín

2016-09-27 12:50:45 | Obec Drahlín ©Foto

Foto: Obec Drahlín ©

V měsíci březnu 2016 začala výstavba vodojemu pro část obce Drahlín o kapacitě 50m3, který nahradil stávající vodojem o kapacitě 18 m3. Stavbu vodojemu ve výběrovém řízení vyhrála firmy NOVADUS s.r.o., termín dokončení a předání byl z důvodů obavy o suché období v letních měsících stanoven na konec května až začátek června, tento termín se i přes velké komplikace, které stavbu provázely, podařilo dodržet. Stavba vodojemu byla financována z dotace, která byla obci přiznána z fondu Ministerstva zemědělství ČR v hodnotě 2.820 tis. Částka, kterou obec přispěla z vlastního rozpočtu, činila 40% celkových nákladů na výstavbu. V konečném součtu se cena za výstavbu navýšila o 37tis a to z důvodu, že při napojení na vodovodní řad obce bylo zjištěno, že původní vedení řadu nebylo vedeno po obecních pozemcích, ale přes pozemek společnosti ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s. a z tohoto důvodu se musel vodojem napojit o 180 m níže až na hranici pozemku obce Drahlín a pozemku společnosti ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s.

Součástí projektu byla demolice bývalého tělesa vodojemu, které se nachází na pozemku společnosti ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s., kdy z důvodu ochrany maloplošného zvláště chráněného území přírodní památky Louky u Drahlína, bylo domluveno s jednatelem společnosti ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s., že těleso bývalého vodojemu společnost ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s. odkoupí a tím přebere veškeré povinnosti k zabezpečení bývalého objektu. Dne 12. 9. 2016 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce prodej bývalého vodojemu za cenu 1,- Kč. Z toho to důvodu budou celkové finanční náklady pokráceny o demolici. Prodej starého vodojemu ušetřil obci Drahlín náklady s demolicí přibližně 100tis Kč.

Až při uvedení vodojemu do provozu, byla zjištěna skutečnost, že prameniště nemá takovou vydatnost vody a nestačí doplňovat v letních měsících zásobu celého vodojemu. Z tohoto důvodu bude nutné v co nejkratší době najít řešení na posílení tohoto zdroje, které by spočívalo nejspíše ve vybudování nejméně jednoho hloubkového vrtu na pozemcích obce Drahlín poblíž vodojemu.

Obec se zaměřila na řešení tohoto problému a v současné době probíhají konzultace s hydrogeologem Ing. Čeledou, ohledně posílení zdroje vody.

foto

Fotogalerie: Vodojem Drahlín
Autor: Obec Drahlín ©
Kontakty
Obec


Obecní úřad Drahlín
Obec Drahlín
Drahlín 92
261 01Starosta: Bc. Zdeněk Černohorský DiS.
tel. 606 050 122

Místostarosta: Václav Petráň
tel. 606 050 072

Telefon: 318 614 290 (OÚ)
Fax: 318 614 392
ID datové schránky: r96b6xp
e-mail: obec.drahlin@volny.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:
St 16:00 – 19:00

Pokladna otevřena:
Po 08:30 – 12:00 13:00 – 15:30
St 08:30 – 12:00 13:00 – 18:00

IČO: 00242128
Číslo účtu: 0521696349/0800 ČS

Znak obce Drahlín
Pověřenci pro ochranu osobních údajů - GDPR
Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.drahlin.cz
© Obec Drahlín
Právní doložka
Editace