Dobré poledne, je pátek 23.6.2017, 12:20. Dnes má svátek Zdeňka, zítra Jan.
Detail

Výzva k návrhům a podnětům pro územní plán Drahlín

2017-03-23 10:32:35 | Obec Drahlín ©

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce Drahlín rozhodlo v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, usnesením č. 9 na svém zasedání dne 12.9.2016 o pořízení nového územního plánu Drahlín, který je nezbytný pro další rozvoj obce.

Foto

Foto: Obec Drahlín ©

Dovolujeme si Vás požádat o dobrovolné vyplnění přiloženého „Návrhu na pořízení územního plánu Drahlín“ a „Dotazníku pro územní plán Drahlín“.
Tyto od Vás získané informace umožní pořizovateli a zpracovateli územního plánu sladit zájmy obce s názory a zájmy Vás občanů.
Návrhy mohou podávat kromě občanů obce Drahlín i fyzické a právnické osoby, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemkům, nebo stavbám na území obce Drahlín, orgány veřejné správy a oprávnění investoři.

Podávání požadavků, návrhů, podnětů, nápadů a vyplnění dotazníku je nutné doručit na obecní úřad do 15. května 2017

K požadavkům a podnětům podaným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.


UPOZORNĚNÍ:

1. Návrhy a podněty na pořízení územního plánu, musí obsahovat údaje dané platnými Zákony, proto doporučujeme použití formuláře, který je přílohou této výzvy. Zejména musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje a také to, čeho se návrh a podnět týká a co navrhuje.

2. Návrhy a podněty, včetně dotazníku se uplatňují u Obecního úřadu Drahlín písemně, nebo v elektronické podobě.

3. Tato Výzva, Žádost a Dotazník pro územní plán Drahlín jsou k dispozici též na obecním úřadě, na úředních deskách a na internetových stránkách obce Drahlín.
POZNÁMKA :
Konkrétní návrhy, podněty, nápady, požadavky a problémy k řešení území budou v dalších fázích pořizování územního plánu prověřovány a řešeny a budou sloužit jako jeden z podkladů při zpracování nového územního plánu.
Územní plán se bude na všech úrovních veřejně projednávat a lze k němu dávat připomínky. Prostřednictvím veřejných vyhlášek se občané dozvědí, kdy a jak bude návrh územního plánu vystaven a jakou formou jej budou moci připomínkovat.
Kdo nechce žádnou změnu na svých pozemcích realizovat, nemusí o nic žádat.


Návrh na pořízení územního plánu Drahlín a dotazník ZDE

Autor: Obec Drahlín ©

Kontakty
Obec


Obecní úřad Drahlín
Obec Drahlín
Drahlín 92
261 01Starosta: Bc. Zdeněk Černohorský DiS.
tel. 606 050 122

Místostarosta: Václav Petráň
tel. 606 050 072

Telefon: 318 614 290 (OÚ)
Fax: 318 614 392
ID datové schránky: r96b6xp
e-mail: obec.drahlin@volny.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:
St 16:00 – 19:00

Pokladna otevřena:
Po 08:30 – 12:00 13:00 – 15:30
St 08:30 – 12:00 13:00 – 18:00

IČO: 00242128
Číslo účtu: 0521696349/0800 ČS

Znak obce Drahlín
Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.drahlin.cz
© Obec Drahlín
Právní doložka
Editace