Dobré odpoledne, je pátek 18.1.2019, 17:21. Dnes má svátek Vladislav, zítra Doubravka.

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Drahlín

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a svoji činnost provozuje podle podmínek a principů tohoto zákona. Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obecní úřad vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákony a předpisy.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce
Ostatní dokumenty viz Povinné informace

4. Kontaktní spojení

- - -

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Drahlín
Obec Drahlín
Drahlín 92
261 01

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Drahlín
Obec Drahlín
Drahlín 92
261 01

4.3. Úřední hodiny

HODINY PRO VEŘEJNOST
Středa 16 - 19,00 hodin.

4.4. Telefonní čísla

318 614 290 (OÚ)

4.5. Čísla faxu


4.6. Adresa internetové stránky

www.drahlin.cz

4.7. Adresa e-podatelny

obec.drahlin@volny.cz

4.8. Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

0521696349/0800 ČS

6. IČ

00242128

7. DIČ

CZ00242128

8. Dokumenty

---

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Povinné informace

8.2. Rozpočet

Ekonomika

9. Žádosti o informace

Obecní úřad Drahlín
Obec Drahlín
Drahlín 92
261 01

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obecní úřad Drahlín
Obec Drahlín
Drahlín 92
261 01

11. Opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí ve smyslu tohoto zákona lze učinit písemně na podatelně obce nebo poštou, případně elektronicky na obec.drahlin@volny.cz .

12. Formuláře

viz stránka Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Odkazy na návody na řešení různých životních situací:
* naleznete na portálu veřejné správy ČR více zde

Krizové situace a jejich řešení
Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí?
Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení?
Zde jsou následující dokumenty:
* Hasičský záchranný sbor ČR

14. Předpisy

---

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled zákonů a předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje, je uložen v sekretariátu starosty. Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách. Nejdůležitější používané předpisy najdete na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

14.2. Vydané právní předpisy

viz stránka Vyhlášky

15.1. Úhrady za poskytování informací

Obec je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. Sazebník úhrad za poskytování informací zde.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán - Krajský úřad Středočeského kraje při rozhodování o výši úhrady rozhodne tak, že výši úhrady potvrdí, nebo sníží, nebo přikáže povinnému subjektu, aby zjednal nápravu, jde-li o úhradu za poskytnutí informace územně samosprávným celkem v samostatné působnosti.

16. Licenční smlouvy

- - -

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy - viz Povinné informace

16.2. Výhradní licence

Výhradní licence se poskytne pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinné informace

Kontakty
Obec


Obecní úřad Drahlín
Obec Drahlín
Drahlín 92
261 01Starosta: Ing. Zdeněk Černohorský
tel. 606 050 122

Místostarostka: Věra Schneiderová
tel. 724 764 888

Telefon: 318 614 290 (OÚ)
Fax: 318 614 392
ID datové schránky: r96b6xp
e-mail: obec.drahlin@volny.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:
St 16:00 – 19:00

Pokladna otevřena:
Po 08:30 – 12:00 13:00 – 15:30
St 08:30 – 12:00 13:00 – 18:00

IČO: 00242128
Číslo účtu: 0521696349/0800 ČS

Znak obce Drahlín
Pověřenci pro ochranu osobních údajů - GDPR
Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.drahlin.cz
© Obec Drahlín
Právní doložka
Editace